En annan dag med blankis som skapar effekter av öppet vatten.
Texas tar obesvärat initiativ till ledningen över vattnet.